Last Updated: 16 June 2020


Onze transitie – Samenvatting

Cytiva is een wereldwijd actieve leverancier van technologieën en diensten die de ontwikkeling en productie van therapeutica helpen te bevorderen en te versnellen. Cytiva – voorheen GE Healthcare Life Sciences – heeft meer dan 6800 medewerkers in dienst en is actief in 40 landen.

Danaher Corporation heeft de overname van GE Healthcare Life Sciences afgerond op 31 maart 2020. Onder de naam Cytiva vormen we nu een onderdeel van het Life Sciences-platform van Danaher.

Als vertrouwd partner van klanten die variëren in omvang en schaal, biedt Cytiva technologieën en diensten die de ontwikkeling, productie en levering van innovatieve medicatie aan patiënten mogelijk maken.

Emmanuel Ligner quote

We hebben de volgende informatiebronnen voor u beschikbaar gesteld om u te helpen een beter begrip te krijgen van wat er wel en niet verandert nu we verder gaan onder de naam Cytiva. Deze pagina wordt op gezette tijden geactualiseerd zodat u altijd over de meest recente informatie beschikt. We communiceren ook proactief via de relevante kanalen die voor dit type informatie worden gebruikt (kennisgevingen aan abonnees in het kader van wijzigingsbeheer, inkoopkanalen, order- en supportkanalen voor klanten, enzovoort).

Wat hetzelfde blijft

We blijven gefocust op het leveren van passende oplossingen, producten en diensten aan u, onze relaties. Hieronder ziet u een lijst van de belangrijkste items die op dit moment NIET ZULLEN VERANDEREN als gevolg van de transitie:

 • Ons kwaliteitsbeheersysteem
 • Processen in het kader van wijzigingsbeheer, met inbegrip van kennisgevingen
 • Productieprocessen
 • Productielocaties
 • Apparatuur die wordt gebruikt bij de vervaardiging van onze producten
 • Producten, productspecificaties en tekeningen zullen als zodanig niet veranderen, ook al wordt de merknaam en/of het logo wel bijgewerkt.
 • Productnamen
 • Aanduidingen van productonderdelen en codes
 • Partijnummeringssysteem
 • Kwaliteitsaanspraken bij vrijgave
 • Voorwaarden van wettelijke overeenkomsten
 • Uw accountteams en contactpersonen

We zien ernaar uit onze producten en diensten aan u te blijven leveren, zoals gebruikelijk.

Wat gaat er veranderen en wat is de impact op u?

We zijn nu actief onder de naam Cytiva.

Transition overview

1. Ons merk Cytiva

Productlabels en -documentatie

Nu we overgaan onder de naam Cytiva, worden bepaalde documenten die relevant zijn voor onze producten en diensten – zoal veiligheidsinformatiebladen (VIB’s), certificaten, gebruikersdocumentatie, enzovoort – geleidelijk gewijzigd wanneer de namen van de juridische entiteiten die bij sommige van onze productielocaties horen, worden veranderd. Dit betekent dat in de productdocumentatie gedurende een bepaalde periode de naam van zowel de oude als de nieuwe juridische entiteit kan worden vermeld.

De merknaam Cytiva wordt geleidelijk aan opgenomen in de labels en/of andere productdocumentatie zoals certificaten, gebruikersdocumentatie en in de software.

Enkele aanvullende aandachtspunten:

 • Producten (gereed voor verzending) in onze magazijnen worden regelmatig gerouleerd op basis van een FIFO-voorraadbeheer en worden niet opnieuw gelabeld.
 • Tijdens de transitiefase zal er sprake zijn van producten met verschillende merken. U kunt hierbij denken aan:
  • producten met het nieuwe merk op het label en het oude merk op de verpakking
  • instrumenten met het nieuwe merk op het label en het oude merk in de software
  • leveringen met sommige producten met het nieuwe merk en andere producten met het oude merk

De veranderingen op het label en in de productdocumentatie duiden niet op een verschil in de prestatiegegevens van het product. De kwaliteitsaanspraken bij vrijgave van het product blijven onveranderd.

U kunt voorbeelddocumentatie hier vinden. Deze wordt beschikbaar gesteld naarmate de documenten worden gewijzigd op basis van de planning voor het veranderen van de naam van de juridische entiteit en de activiteiten voor het wijzigen van de merknaam. Hierbij wordt gedurende enige tijd een gefaseerde aanpak gehanteerd. Een aantal documenten wordt beschikbaar gesteld als voorbeeld, terwijl product specifieke certificaten hier online beschikbaar worden gesteld: www.cytiva.com/certificates.

Voorbeelden van de pakbon vindt u hier:


Certificate & Product Label Examples

Product Groups Sites Certificate & Product Label Examples
Single Use Assemblies Westborough, US Westborough, MA
 • Chromatography resins,
 • ReadyToProcess columns,
 • Prefilled columns,
 • Density gradient media,
  microcarriers and Biacore consumables
Uppsala, Sweden Uppsala, Sweden
All Cell Culture HyClone products
 • Logan, US
 • Pasching, Austria
 • Singapore, Singapore
 • Tauranga, New Zealand
Cell Culture HyClone
 • Amersham Western blotting consumables
 • Whatman filtration products
 • Sera-Mag magnetic beads
 • HyClone sera and media products
 • Biacore consumables
 • Chromatography consumables from ranges including Sepharose, Capto, Superdex, Sephadex, Superose, MabSelect, HiTrap, HiScreen™, HisTrap, HiLoad, HiPrep, HiScale, Tricorn, Source, Resource, StrepTrap, and SpinTrap
 • Amersham Place, Little Chalfont, United Kingdom
 • Cardiff, United Kingdom
 • Dassel, Germany
 • Tonglu, China
 • Logan, US
 • Pasching, Austria
 • Singapore, Singapore
 • Tauranga, New Zealand
 • Uppsala, Sweden
Research consumable products


Pakbon - oorsprong van afzender

US (New Jersey)
US (Logan)
Sweden (Rosersberg)
Singapore

2. Wijzigingen in juridische entiteit

In verband met de overname door Danaher heeft Cytiva de afgelopen maanden een reeks stappen voor de herstructurering van de juridische entiteit ondernomen, waaronder (onder meer) de oprichting van juridische entiteiten en aanpassing van eigenaarschap en van de namen en gegevens van juridische entiteiten, zoals samengevat in de onderstaande tabel. Sommige naamswijzigingen voor juridische entiteiten staan gepland voor de komende maanden. Al deze wijzigingen zijn doorgegeven via ons CCN-proces.

Klik hier voor een overzichtstabel van alle wijzigingen van juridische entiteiten.

Wijzigingen van de juridische entiteit kunnen invloed hebben op zowel onze orderdocumentatie en facturen als op de product labels en -documenten.

3. Orderverwerking en facturatie

Wij willen deze transitie voor u zo soepel mogelijk laten verlopen. Om u van dienst te kunnen blijven, zullen wij vooraf met u communiceren over de wijzigingen in de verkoopentiteiten en zullen wij, indien van toepassing, deze wijzigingen nader toelichten in een operationele brief. De onderstaande tabel bevat een samenvatting van de operationele kwesties die mogelijk voor u van belang zijn in verband met de doorgegeven wijzigingen in onze juridische entiteiten.

Inkoop

Onze gegevens (als leverancier) in uw inkoopsysteem moeten vanaf de aangegeven ingangsdatum de naam en gegevens van de nieuwe juridische entiteit weerspiegelen. Het bedrijfsnummer, het btw-nummer en de betalingsgegevens van de bank moeten ook worden bijgewerkt als er in de desbetreffende mededeling een wijziging wordt aangegeven.

Als u reeds een inkooporder hebt geplaatst bij de vorige juridische entiteit (als de juridische entiteit is veranderd), hoeft u deze inkooporder niet opnieuw uit te sturen, tenzij uw bedrijfsbeleid dit vereist.

Nieuwe inkooporders

Vanaf de ingangsdatum van de wijziging naar de nieuwe juridische entiteit moeten nieuwe uitgestuurde inkooporders de naam van de nieuwe juridische entiteit weerspiegelen.

OPMERKING: gedurende een bepaalde periode vanaf de ingangsdatum worden ontvangen orders met de naam en gegevens van de vorige juridische entiteit nog geaccepteerd, maar alle orderdocumentatie en facturen moeten de naam van de nieuwe juridische entiteit bevatten.

Ook zullen wij bij nieuwe inkooporders nog niet vervallen offertes met de naam van de vorige juridische entiteit accepteren.

Crediteuren

Onze gegevens (als leverancier) in uw crediteurensysteem moeten vanaf de aangegeven ingangsdatum de naam en het adres van de nieuwe juridische entiteit weerspiegelen. Het bedrijfsnummer, het btw-nummer en de betalingsgegevens van de bank moeten ook worden bijgewerkt als er in de desbetreffende mededeling een wijziging wordt aangegeven. Alle facturen die vanaf de ingangsdatum worden uitgestuurd, moeten de naam van de nieuwe juridische entiteit bevatten, zelfs als op de ontvangen inkooporder de naam van de vorige juridische entiteit wordt vermeld.

Magazijn/goederen in voorraad

De documentatie die wordt verzonden met alle goederen die na de ingangsdatum vanuit ons magazijn worden verzonden, zal de nieuwe naam van de juridische entiteit van onze distributievestigingen bevatten. Zorg ervoor dat uw afdelingen die verantwoordelijk zijn voor het magazijn en de goederenvoorraad ervan op de hoogte zijn dat de naam op verzend- en verpakkingsdocumenten mogelijk niet overeenkomt met de naam van de leverancier (de juridische entiteit) op de inkooporder.

Elektronische inkooporders

Vanaf de ingangsdatum van de wijziging naar de nieuwe juridische entiteit moeten nieuwe uitgestuurde inkooporders de naam van de nieuwe juridische entiteit weerspiegelen.

Opgemerkt dient te worden dat voor een bepaalde periode vanaf de ingangsdatum orders van andere leveranciers met de eerdere gegevens van de juridische entiteit nog worden geaccepteerd, maar dat op alle verzend- en verpakkingsdocumentatie en facturen de naam van de nieuwe juridische entiteit moet worden vermeld.

Wij werken samen met andere leveranciers om inkooporders in elektronische vorm te genereren en/of te verzenden. Ons respectieve B2B-teams voor elektronische oplossingen werken actief samen met deze leveranciers en de klanten die er invloed van ondervinden om ervoor te zorgen dat hun systemen tijdig worden bijgewerkt om de noodzakelijke veranderingen weer te geven.

Elektronische facturen

Onze gegevens (als leverancier) in uw crediteurensysteem moeten vanaf de aangegeven ingangsdatum de naam en het adres van de nieuwe juridische entiteit weerspiegelen. Het bedrijfsnummer, het btw-nummer of andere belastinggegevens en de betalingsgegevens van de bank moeten ook worden bijgewerkt als er een wijziging wordt aangegeven. Op alle facturen die vanaf de ingangsdatum worden uitgestuurd, moet de naam van de nieuwe rechtspersoon worden vermeld, ook als op de ontvangen inkooporder de naam van de vorige juridische entiteit wordt vermeld.

Wij werken samen met andere leveranciers om facturen in elektronische vorm te genereren en/of te verzenden. Ons respectieve B2B-teams voor elektronische oplossingen werken actief samen met deze leveranciers en de klanten die er invloed van ondervinden om ervoor te zorgen dat hun systemen tijdig worden bijgewerkt om de noodzakelijke veranderingen weer te geven.

Handelsovereenkomsten

In verband met de transitie zijn sommige handelsovereenkomsten overgeheveld van bestaande juridische entiteiten van GE Healthcare naar nieuwe juridische entiteiten van Cytiva (en in sommige gevallen naar nieuwe juridische entiteiten van Danaher bij het afronden van de transactie). Wij hebben u op het betreffende moment op de hoogte gesteld van operationele wijzigingen die verband houden met dergelijke contractuele toewijzingen. Alle voorwaarden van dergelijke handelsovereenkomsten blijven van kracht totdat de overeenkomst afloopt of wordt verlengd.

4. Kennisgevingen met betrekking tot wijzigingsbeheer

De wijzigingen in de juridische entiteit en de verandering van de merknaam van het bedrijf zijn aan klanten doorgegeven in kennisgevingen met betrekking tot wijzigingsbeheer (CCN’s), voornamelijk via de Regulatory Support-website www.cytiva.com/rsf en via andere communicatie met klanten en leveranciers. CCN’s op de website worden verstrekt voor producten die worden gebruikt in omgevingen met goede productiepraktijken (GMP).

Als u kennisgevingen over onze producten wilt ontvangen. kunt u zich op onze website aanmelden voor kennisgevingen met betrekking tot wijzigingsbeheer: www.cytiva.com/support/quality/regulatory-support/change-control-notifications.

Om de duurzaamheid van informatie binnen uw bedrijf te verbeteren, adviseren we het gebruik van zakelijke e-mailadressen in plaats van persoonlijke e-mailadressen (bijvoorbeeld: [email protected]).

5. Web- en e-mailadressen

Onze web- en e-mailadressen zijn gewijzigd. Ons nieuwe webadres is www.cytiva.com en de nieuwe e-mailadressen van onze medewerkers zijn veranderd in [email protected] Zorg ervoor dat het domein ‘@cytiva.com’ niet wordt geblokkeerd door uw systeemfilters. Gedurende een beperkte periode wordt e-mail naar onze oude e-mailadressen doorgestuurd naar ons nieuwe adres. Werk uw contactenlijst overeenkomstig bij.

Voor bijgewerkte contactgegevens van de klantenservice, service en wetenschappelijke ondersteuning raadpleegt u: www.cytiva.com/support. Voor uw gemak nemen we onze nieuwe e-mailadressen op in toekomstige communicatie-uitingen met u.

6. Nieuwe verantwoordelijkheid voor de verwerking van gegevens en online privacybeleid

We nemen onze verantwoordelijkheden met betrekking tot privacy en gegevensbescherming zeer serieus en stellen onze relatie met u bijzonder op prijs. Cytiva blijft uw persoonsgegevens verwerken zoals voorheen en zoals uitgebreider is beschreven in ons online privacybeleid op www.cytiva.com/privacy. Als gevolg van de transactie kan het nodig zijn dat Cytiva uw persoonsgegevens deelt met ons moederbedijf, Danaher Corporation, en zijn dochterondernemingen, voor verwante zakelijke doeleinden. Voor meer informatie nodigen wij u uit om het privacybeleid van Danaher Corporation te bekijken op www.danaher.com/data-privacy-policy.

We zijn er om u te helpen – contact opnemen

We verheugen ons erop – nu als Cytiva – uw voortdurende vertrouwen te blijven verdienen en waarderen uw steun bij onze lopende transitie. Als u vragen hebt die hier niet worden beantwoord, kunt u hier uw dichtstbijzijnde contactpersoon vinden www.cytiva.com/contact.

Veel gestelde vragen

De transactie

We blijven gefocust op het leveren van betrouwbare oplossingen, producten en diensten aan onze klanten. Uw accountteam en contactpersonen blijven allemaal hetzelfde. Als klant zult u veranderingen zien in de merknaam en in de namen en (in sommige gevallen) gegevens van onze juridische entiteiten. Deze wijzigingen worden uiteengezet in de bovenstaande leidraden op deze website en in de kennisgevingen met betrekking tot wijzigingsbeheer.

De activiteiten van Biopharma kunnen de productiviteit voor klanten blijven verhogen door middel van innovatie, producten en hulpmiddelen voor onderzoekers, ontwikkelaars en fabrikanten van precisiemedicatie.

Het is altijd de ambitie van Biopharma geweest om klanten een totaaloplossing te bieden. Biopharma zal een zelfstandige werkmaatschappij worden in het Life Sciences-platform van Danaher, met mogelijkheden om samen te werken met de andere Danaher-werkmaatschappijen.

Onze producten en processen blijven ongewijzigd; veranderingen als onderdeel van de transitie hebben betrekking op de introductie van de nieuwe merknaam van ons bedrijf en de herstructurering van de juridische entiteiten. Na het afronden van de transactie van Danaher wordt de nieuwe merknaam van het bedrijf ‘Cytiva’ geleidelijk opgenomen in de labels en/of andere productdocumentatie zoals certificaten, gebruikersdocumentatie, enzovoort. Indien nodig zal de productdocumentatie in de loop van de tijd worden gewijzigd om de bijgewerkte bedrijfsnaam op te nemen.

Meer informatie over de nieuwe merknaam van producten is hier te vinden

De wijziging van de merknaam van het bedrijf en gefaseerde wijzigingen in juridische entiteiten zijn gepubliceerd als kennisgevingen met betrekking tot wijzigingsbeheer (CCN’s) via de Regulatory Support-website, en als zodanig aan klanten verzonden. Lees hier meer informatie over het proces voor kennisgevingen met betrekking tot wijzigingsbeheer.

Informatie over wijzigingen in juridische entiteiten en belangrijke informatie over verandering van productmerknamen is ook aan klanten en leveranciers doorgegeven via regionale kennisgevingsbrieven, in lijn met de gefaseerde wijzigingen in de juridische entiteiten.

Volg deze link om u aan te melden en u op CCN’s te abonneren.

Juridische entiteiten die vóór de transactie al zijn gewijzigd, zullen niet opnieuw worden gewijzigd. Juridische entiteiten die nog niet waren gewijzigd, zullen na de transactie worden aangepast, omdat de naam GE wordt verwijderd. Eventuele relevante wijzigingen zullen worden gecommuniceerd in een aparte CCN (Customer Change Notification; wijzigingskennisgeving voor klanten) en/of worden gepubliceerd op de website van.

Regiospecifieke vragen en antwoorden

Met ingang van 30 september wordt GE Healthcare Bio-Sciences Corporation omgezet in een Limited Liability Company (naamloze vennootschap) en wordt de naam veranderd in Global Life Sciences Solutions USA LLC. Als u een exemplaar van de W-9 nodig hebt, kunt u uw verzoek sturen naar [email protected]. Vanwege de Amerikaanse fiscale status van de juridische entiteit wordt op formulier W-9 de eigenaar van de entiteit vermeld op regel 1 en het fiscale ID-nummer van de eigenaar in deel 1. Dit wordt vereist door de IRS (belastingdienst) en mag niet worden gebruikt bij het invullen van onze leveranciersinstellingen. De juiste juridische entiteit en de juiste fiscale ID worden vermeld op regel 2.

Gebruik Global Life Sciences Solutions USA LLC, FEIN 36-2656030 bij het invullen van onze leveranciersinstellingen. Uw offerte en factuur zullen worden verstrekt door Global Life Sciences Solutions USA LLC en de betaling dient aan deze entiteit te worden overgemaakt.

Zie hieronder voor meer informatie:

GE Healthcare Europe GMBH (Duitsland) is de juridische hoofdentiteit en heeft vestigingen in de volgende landen:

Region

Current Legal Entity Name

New Legal Entity Name

Legal address change

Effective from (date) Subject to change

Germany

GE Healthcare Europe GmbH

Cytiva Europe GmbH

No

1 June 2020

Region

Current Branch Name

New Branch Name

Legal address change

Effective from (date) Subject to change

Denmark

GE Healthcare, Filial Af GE Healthcare Europe GmbH, Tyskland

Cytiva, Filial Af Cytiva Europe GmbH, Tyskland

Yes

13 July 2020

Finland

GE Healthcare Europe GmbH Suomen sivuliike (filial Finland)

Cytiva Europe GmbH Suomen sivuliike (filial Finland)

Yes

10 August 2020

Sweden

GE Healthcare Europe GmbH Tyskland Filial Sverige

Cytiva Europe GmbH Tyskland Filial Sverige

No

13 July 2020

Norway

GE Healthcare Europe GmbH, filial Norge

Cytiva Europe GmbH, filial Norge

Yes

20 July 2020

Belgium

GE Healthcare Europe GmbH, Branch Belgium

Cytiva Europe GmbH, Branch Belgium

Yes

13 July 2020

Netherlands

GE Healthcare Europe GmbH, Branch Netherlands

Cytiva Europe GmbH, Branch Netherlands

Yes

13 July 2020

France

GE Healthcare Europe GmbH, succursale France

Cytiva Europe GmbH, succursale France

No

13 July 2020

Austria

GE Healthcare Europe GmbH, Zweigniederlassung Osterreich

Cytiva Europe GmbH, Zweigniederlassung Osterreich

Yes

20 July 2020

Austria Export

GE Healthcare Europe Gmbh Vienna International Branch

Cytiva Europe GmbH Vienna International Branch

Yes

20 July 2020

Switzerland

GE Healthcare Europe GmbH, Zweigniederlassung Schweiz

Cytiva Europe GmbH, Zweigniederlassung Schweiz

No

20 July 2020

Portugal

GE Healthcare Europe GmbH, sucursal em Portugal

Cytiva Europe GmbH, sucursal em Portugal

Yes

20 July 2020

Spain

GE Healthcare Europe GmbH, Sucursal en Espana

Cytiva Europe GmbH, Sucursal en Espana

Yes

10 August 2020

Italy

GE Healthcare Europe GmbH filiale Italiana

Cytiva Europe GmbH filiale Italiana

Yes

10 August 2020

Er is momenteel geen specifieke informatie over Azië die uw aandacht behoeft.