May 28, 2020

Cytiva-anställda testas för COVID-19-smitta

By Dodi Axelson, Kommunikationschef, Cytiva

  • Undersökningen är en pilot för att få större kunskap om analysmetod som ska användas storskaligt inom en nära framtid
  • Analysmetoder för både pågående virussmitta och antikroppssvar med metoder utvecklade av SciLifeLab
  • Första 700 virusanalyserna visade att under 1% var aktivt smittade och de första 500 antikroppsanalyserna visade att 5% bar på antikroppar mot COVID-19

28 maj 2020

Anställda på Cytiva, Uppsalas största privata arbetsgivare, kommer att testas för COVID-19 smitta i samarbete med forskare på SciLifeLab samt Karolinska Institutet (KI) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Samarbetet är en pilot för att testa den analysmetod som utvecklats av forskarna, men ger också en kompletterande bild av pågående spridning av COVID-19 samt förekomsten av antikroppssvar som visar på tidigare smitta.

Cytiva bidrar med kunskap och resurser för utveckling av logistik och provhantering. Lotta Ljungqvist, VD Testa Center, Cytiva, säger: ”Vi kom ifråga eftersom vi har kapacitet att hantera både provtagningen för virus och antikroppar på Cytiva, gör provupparbetning i Testa Center samt hanterar logistiken mellan oss och analyserande labb i Stockholm.”

Genom en provtagning i två steg av ~1500 personer från Uppsala-siten kommer samarbetet bidra till den samlade kunskapen om omfattningen av smittspridningen i olika delar av det svenska samhället. Testperioden sträcker sig mellan 11e maj och 18e juni.

Anställda på Cytiva deltar frivilligt och tilldelas tidsintervall för att försäkra social distansering på Uppsala-siten. Förenklad provsvarshantering baserat på mobil-app, från företaget ADDI Medical, används i denna utredning. De personer som får negativt resultat i det första virustestet kommer därefter att lämna blodprov för antikroppsanalys inom 24 timmar. En laboratorie-baserad metod utvecklad på KTH och SciLifeLab används för antikroppsanalysen.

Det första delresultatet med ca 700 virusanalyser visade att under 1% var aktivt smittade och de första 500 antikroppsanalyserna visade att ca 5% bar på antikroppar mot COVID-19. Då majoriteten av de testade bor i Uppsala-regionen visar det att smittan är mindre utbredd i Uppsala än i Stockholm.

Samarbetet mellan Cytiva, KI, KTH och SciLifeLab innebär att forskarna får en bättre kunskapsgrund inför de tester i stor skala som man räknar med ska starta inom kort.

Lotta Ljungqvist säger: ”Våra anställda är både glada och tacksamma över att vi kan bidra i denna viktiga vetenskapliga utveckling. Vårt företag arbetar redan för att förbättra access till viktiga redskap för hälsovården och läkemedelsindustrin och vårt bidrag blir ännu mer påtaglig med deltagandet i detta projekt.”


Om Cytiva

Cytiva är en av världens ledande Life Sciences industribolag. Vi levererar material och utrustning för biologisk forskning och produktion av läkemedel. Med intäkter på 3,3 miljarder dollar årligen och nästan 7000 medarbetare, som finns i 40 länder, stödjer vi utveckling av nya behandlingar. Genom nära samarbete med kunder bidrar Cytiva med verktyg som gör utvecklingsprocessen av läkemedel snabbare, effektivare och ökar kapaciteten för forskning och tillverkning. Genom förbättrade arbetsflöden möjliggörs utveckling, tillverkning och leverans av transformativa mediciner till patienter. Besök www.cytiva.com för mer information.

Mediakontakt:

Dodi Axelson
Kommunikationschef, Cytiva
[email protected]
+46730958191