A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Total RNA

Total RNA is all the RNA molecules found in a cell, including messenger RNA (mRNA), transfer RNA (tRNA), ribosomal RNA (rRNA), micro RNA (miRNA), siRNA (short interfering RNA) and other non-coding RNAs (ncRNA).